หนังสือของคริสเตน กอนซี คือเครื่องเตือนความคิดสำคัญที่ว่าไม่อาจมีสังคมนิยมใดไร้สตรีนิยมได้ และหากไร้ซึ่งสังคมนิยมสตรีนิยมก็เสี่ยงที่จะหลายเป็นการเมืองเรื่องอัตลักษณ์หรือ สตรีนิยมของชนชั้น 1 เปอร์เซ็นต์ 

- สรวิศ ชัยนาม

ข้อมูลหนังสือ

  • รักร้อนแรงแห่งดินแดนสังคมนิยม
  • แปลจากหนังสือ: Why Women Have Better Sex Under Socialism: and Other Arguments for Economic Independence
  • ผู้เขียน: Kristen Ghodsee
  • ผู้แปล: เกศกนก วงษาภักดี
  • สำนักพิมพ์: สำนักนิสิตสามย่าน
  • จำนวนหน้า: 96 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2563
  • ISBN: 9786168209288