"ชีวิตของความเป็นคนในยุคแห่งเดือนตุลานั้นผูกพันอยู่กับอุดมการณ์ชุดใหญ่ที่สุดคือการปฏิวัติ การจบลงของสงครามปฏิวัติในชนบทไทยที่มีอาการ "ป่าแตก" และตามด้วยวัน "เสียงปืนดับ" เป็นจุดจบของสงครามเย็นในไทยจึงเป็นการสิ้นสุดของประวัติศาสตร์ในยุคสมัยหนึ่งและของคนรุ่นหนึ่ง"

- สุรชาติ บำรุงสุข

ข้อมูลหนังสือ