หนังสือ ผู้ชายชอบอธิบายหลายสิ่งให้ฉันฟัง ของ รีเบคกา โซลนิต ชี้ชวนให้เราได้ตรวจสอบอคติทางเพศที่แสดงออกในรูปของการขัดแทรกที่ผู้ชายกระทำในการสนทนากับผู้หญิง ไม่ฟัง/ไม่ได้ยินสิ่งที่ผู้หญิงที่ตัวเองสนทนาด้วยนำเสนอ และอธิบายให้ความรู้กับผู้หญิงในเรื่องที่ตัวเองอาจจะไม่รู้หรือผู้หญิงรู้มากกว่าด้วยท่าทีหมิ่นเหยียด 

- ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

หนึ่งในวลีใหม่ๆที่น่าสนใจมากในยุคของเราคือ "วัฒนธรรมการข่มขืน" คำศัพท์ดังกล่าวแพร่หลายเป็นวงกว้างในช่วงปลายปี ค.ศ. 2012 เมื่อการล่วงละเมิดทางเพศในเมืองนิวเลดี ประเทศอินเดีย และเมืองสตูเบนวิลล์ รัฐโอไฮโอกลายเป็นข่าวใหญ่ อย่างมีความหมายว่าไว้ได้ชัดเจนว่า: 

วัฒนธรรมการข่มขืนคือสภาพแวดล้อมที่การข่มขืนเป็นที่แพร่หลายและความรุนแรงทางเพศต่อสตรีถูกทำให้เป็นเรื่องปกติและถูกแก้ต่างในสื่อและในวัฒนธรรมสมัยนิยม วัฒนธรรมการข่มขืนถูกทำให้คงอยู่ผ่านการใช้ภาษาที่เกลียดชังผู้หญิง การทำให้ร่างกายของผู้หญิงเป็นวัตถุ และการทำให้ความรุนแรงทางเพศดูสวยหรู จึงเกิดสังคมที่ละเลยสิทธิและความปลอดภัยของผู้หญิง วัฒนธรรมการข่มขืนส่งผลกระทบต่อผู้หญิงทุกคน 

- รีเบคกา โซลนิต

ข้อมูลหนังสือ