การเปิดเผยความจริงอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้ชาวโลกตาสว่างเพราะจำนวนไม่น้อยถูกครอบงำด้วยมายาคติของลัทธิไซออนิสต์ที่ทรงอิทธิพลต่อสื่อและการมอมเมาด้วยภาพลวงตาทั้งหลายโดยความเป็นจริงแล้วลัทธินี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะครอบครองดินแดนในตะวันออกกลางเท่านั้น แต่มีความทะเยอะทะยานที่จะครอบครองโลกด้วยซ้ำไป ดังนั้น การนำเสนอของหนังสือเล่มนี้อันเป็นข้อโต้แย้งทั้งทางประวัติศาสตร์ด้วยตรรกวิทยาที่ถูกต้องชัดเจนและมีงานวิจัยสนับสนุนอีกมากมายจึงเป็นการเพิ่มเติมให้ความรู้ความเข้าใจและเปิดตาชาวโลกที่ถูกมอมเมามาเป็นเวลานาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะได้รับการศึกษาอย่างจริงจังและได้รับการเผยแพร่ออกไปในวงกว้างและด้วยฉันทาคติที่ว่า "โลกทั้งผองพี่น้องกัน" เราก็อาจจะอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุข

- ศาตราจารย์ พลโท ดร.สมชาย วิรุฟหผล

ข้อมูลหนังสือ