สี่ผู้พิทักษ์และเหล่าปราการอัคคีได้รับชัยชนะ ในสงครามแห่งอาณาจักรแซงเทอร์เรียนโบราณ 

แต่ทว่า คาริน ได้หายสาบสูญไปจากการเดินทางข้ามเวลา จึงเป็นภารกิจของสามผู้พิทักษ์และเหล่าปราการอัคคีทั้งหลาย ที่จะต้องช่วยเหลือคารินออกมาจากช่องว่างแห่งกาลเวลา ซึ่งในอดีต ... ไม่เคยมีใครทำสำเร็จมาก่อน 

เรฟ จึงต้องรับหน้าที่ในการใช้อำนาจแห่ง 'อาณาจักรเอมาทาย' ที่ได้รับสืบทอด เพื่อออกค้นหาและเข้าไปยังสถานที่ต้องห้ามนั้น ที่ซึ่งพวกเขา ... อาจไม่มีวันได้กลับมาตลอดกาล ...

ข้อมูลหนังสือ

  • มาฮาเดล มหาวิทยาลัยมหาเวท ภาค มหาวิหารแห่งความทรงจำ เล่ม 2 (จบภาค)
  • ผู้เขียน: Num M.U.
  • สำนักพิมพ์: อาเธน่า
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2563
  • ISBN: 9786168206232