ไม่ว่าคนเราจะมีอายุหรือรายได้เท่าใดก็ตาม "ทรัพย์ทัศนะ" หรือ ทัศนคติการใช้เงิน คือปัจจัยสำคัญของความสำเร็จทางการเงิน ดังนั้นหากรู้เท่าทันแรงจูงใจในการใช้เงินตั้งแต่ต้น ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินได้

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงการจัดสรรเงินอันยุ่งยาก ไม่ได้แนะวิธีรวยเร็ว หรือบอกให้เลิกดื่มกาแฟ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ผู้อ่านจะได้รู้วิธีพัฒนาความสัมพันธ์ที่ตัวเองมีต่อเงิน เพื่อคลายปมทางการเงินและใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการได้ด้วยความมั่นใจ

ข้อมูลหนังสือ