ในสมัยศตวรรษที่สิบแปดนั้น ประเทศฝรั่งเศสยังมีบุรุษผู้หนึ่ง ซึ่งนับเป็นนยอดแห่งอัจฉริยะและยอดแห่งความน่าขยะแขยงแห่งยุคสมัยที่มากไปด้วยอัจฉริยภาพและสิ่งอันน่าขยะแขยง

เรื่องราวของบุรุษผู้นี้ควรค่าแก่การนำมาเล่าขาน เขามีชื่อว่า ฌอง บับติส เกรอนุย

World Fantasy Award Winner ได้รับการแปลไปแล้วกว่า 49 ภาษา ทำยอดขายได้มากกว่า 20 ล้านเล่มทั่วโลก

ข้อมูลหนังสือ