Ashtray แล้วความรักก็ถูกเผาเป็นเถ้าบุหรี่” นิยายขนาดสั้นที่อุทิศแด่การคิดถึง เข้นข้นไปด้วยอารมณ์ ฝันลมๆ แล้งๆ และการหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ที่ฆ่าคนได้ร้ายแรงกว่ามะเร็งปอด เรื่องราวเริ่มต้นที่งานเปิดตัวหนังสือของนักเขียนที่ใช้นามปากกาว่า ‘จารึก’ ตัดสลับกับเนื้อหาในหนังสือที่เล่าถึงความสัมพันธ์ของ ‘พี่’ กับ ‘ผม’ 

ในแต่ละหน้าที่เปิดอ่าน บางเรื่องราวที่เขาเล่าไว้คล้ายเรื่องของเราอย่างน่าประหลาด และอาจนึกได้ว่า เราก็เคยมี ‘พี่’ เป็นของตัวเอง หรือตอนนี้ เวลานี้… ตัวเราเองก็กำลังเป็นพี่ให้ใครสักคนเหมือนกัน

 

ข้อมูลหนังสือ

  • Ashtray แล้วความรัก ก็ถูกเผา เป็นเถ้าบุหรี่
  • ผู้เขียน: ชลกร เจ
  • สำนักพิมพ์: P.S.
  • จำนวนหน้า: 96 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2565
  • ISBN: 9786168166420