เช้าทุกเช้าเป็นจุดเปลี่ยนคืนอีกคืน

วันอีกวันย่อชื่อเรียกสัปดาห์ย้อนหลัง

หลังย้อนสัปดาห์เรียกชื่อย่อวันอีกวัน

คืนอีกคืนเปลี่ยนจุดเป็นเช้าทุกเช้า

ข้อมูลหนังสือ

  • ทางแยกเวลาในหน้าต่าง
  • ผู้เขียน: อุเทน มหามิตร
  • สำนักพิมพ์: P.S.
  • จำนวนหน้า: 126 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2562
  • ISBN: 9786168166147