เธอสูบกลืนความโหยหาเพื่อประทังชีวิต เริ่มจากการสูดดม หลังๆ ลองแบบเม็ด ก่อนจะใช้วิธีฉีดเข้าเส้นเลือดโดยตรง

แรกๆ ก็ได้ฟรีอยู่หรอก จากคนรัก จากคนที่เธอรัก จากใครบางคนที่คุยๆ ด้วย แต่ความโหยหาคือยาเสพติด ปริมาณน้อยนิดในตอนแรก ไม่เพียงพออีกต่อไป นานวันความโหยหาอาจเป็นความรัก ความผูกพัน ความปรารถนาดี หรือความดีงามชั่วช้า อะไรก็ได้

แต่ไม่ เธอต้องการความโหยหา ความโหยหาเท่านั้นที่หล่อเลี้ยงเธอ

ข้อมูลหนังสือ

  • Black Cherry ความโหยหาเป็นชื่อยาเสพติด
  • ผู้เขียน: ลูกแก้ว โชติรส
  • สำนักพิมพ์: P.S.
  • จำนวนหน้า: 173 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2562
  • ISBN: 9786168166123