หนังสือ มาสค์ไรเดอร์คูกะ "บางที...มนุษย์กับสิ่งมีชีวิตที่ไม่อาจระบุได้ อาจจะเข้าใจกันได้นะครับ"

ข้อมูลหนังสือ

  • มาสค์ไรเดอร์คูกะ เล่ม 3 (มังงะ)
  • แปลจากหนังสือ: Masked Rider Kuuga Volume 3
  • ผู้เขียน: Ishinomori Shotaro
  • สำนักพิมพ์: Dexpress
  • จำนวนหน้า: 210 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2561
  • ISBN: 9786168165034