หนังสือเล่มนี้จะชี้ทางว่าเราจะเข้าใจตัวเอง หางานที่เหมาะสมได้อย่างไร ทั้งยังจะช่วยนำทางเราไปค้นหาพรสวรรค์ที่แท้จริง ทำความเข้าใจกับความต้องการ ความมุ่งหวังที่ชวนสับสนด้วยวิธีการ และจิตวิญญาณอันเปี่ยมความเข้าอกเข้าใจ และเน้นการปฏิบัติได้จริงก่อนที่จะสายเกินไป

ข้อมูลหนังสือ

  • การงานที่รัก
  • แปลจากหนังสือ: A Job to Love
  • ผู้เขียน: The School of Life
  • ผู้แปล: กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์
  • สำนักพิมพ์: B2S
  • จำนวนหน้า: 216 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2562
  • ISBN: 9786168164563