หนังสือเล่มนี้จะชี้ทางว่าเราจะเข้าใจตัวเอง หางานที่เหมาะสมได้อย่างไร ทั้งยังจะช่วยนำทางเราไปค้นหาพรสวรรค์ที่แท้จริง ทำความเข้าใจกับความต้องการ ความมุ่งหวังที่ชวนสับสนด้วยวิธีการ และจิตวิญญาณอันเปี่ยมความเข้าอกเข้าใจ และเน้นการปฏิบัติได้จริงก่อนที่จะสายเกินไป

ข้อมูลหนังสือ