หนังสือเล่มนี้จะนำทางไปยังดินแดนแห่งความจิตใจดี ซึ่งเราไม่เคยได้เข้าไปสัมผัส หนังสือเล่มนี้จะค่อยๆ นำเราไปสู่หลักการสำคัญของอุปนิสัยที่ดีที่เราหลงลืมไปแล้ว เราจะได้เรียนรู้ ที่จะเป็นผู้รู้จักแบ่งปัน รู้จักให้อภัยอย่างเป็นธรรมชาติและให้ความมั่นใจกับผู้อื่น เราจะได้เรียนรู้ว่าจิตใจที่ดีนั้นเทียบได้กับจิตใจที่แข็งแกร่ง และมิได้บ่งบอกถึงสัญญาณแห่งความไร้เดียงสาแต่อย่างใด

ข้อมูลหนังสือ