• รู้จักโรคสมาธิสั้น
 • สมาธิสั้นเทียมคืออะไร
 • ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับโรคสมาธิสั้น
 • ปัญหาอื่นๆ ในเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น
 • การปรับพฤติกรรมและการฝึกวินัย
 • การรักษาด้วยยา
 • ปัญหาในการควบคุมตัวเอง
 • โรคออทิสติก ภาวะปัญญาอ่อนเกี่ยวข้องกับโรคสมาธิสั้นหรือไม่
 • พ่อแม่จะช่วยลูกอย่างไรเมื่อลูกเป็นโรคสมาธิสั้น

ข้อมูลหนังสือ

 • รู้จักโรคสมาธิสั้น รู้ทันสมองล้า
 • ผู้เขียน: ตวงพร สุรพงษ์พิวัฒนะ
 • สำนักพิมพ์: วารา
 • จำนวนหน้า: 88 หน้า ปกอ่อน
 • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ธันวาคม 2561
 • ISBN: 9786168158340