หนังสือเล่มนี้จะบอกคุณถึงแนวคิดที่ว่า "ความรับผิดชอบนั้นมีความสำคัญมากกว่าความสามารถ" มันจะช่วยวิเคราะห์ให้คุณได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง เช่น "ความหมายของคำว่ามีความรับผิดชอบ" "ความสามารถของคนนั้นมาจากพื้นฐานความรับผิดชอบ" "ความรับผิดชอบจะพัฒนาความสามารถของคุณ" "จงมีความกล้าที่จะรับผิดชอบ" นี่คือแนวคิดที่ 500 บริษัทชั้นนำทั่วโลกต้องการ พวกเขาต้องการจ้างพนักงานที่มีจิตวิญญาณที่ดีและมีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณได้เข้าใจถึงความสำคัญของคำว่า "ความรับผิดชอบ" ซึ่งหมายถึงการช่วยให้คุณคว้าโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิต และพัฒนาตัวคุณเองด้วย จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คุณมีจิตวิญญาณที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิต และทำให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงาน

ข้อมูลหนังสือ