ตอบโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ที่พ่อแม่ต้องเผชิญในระหว่างการเลี้ยงดูลูก โดยจะวิเคราะห์ถึงคำพูดที่พ่อแม่ไม่ควรพูด พร้อมยกตัวอย่างเหตุการณ์มาบรรยายและปิดท้ายด้วยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ข้อมูลหนังสือ