ทักษะการเข้าสังคมเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง คุณต้องรู้จักเรียนรู้ เพราะคนที่ประสบความสำเร็จต่างมีเพื่อนคอยให้การสนับสนุนอยู่เสมอ

ข้อมูลหนังสือ