คุณอาจเคยผ่านช่วงเวลาที่มืดมนในชีวิต ถูกคนอื่นหัวเราะเยาะดูถูกและเหยียดหยาม แต่ก็มีเพียงคุณเท่านั้น ที่จะสามารถพาตัวเองฝ่าฟันอุปสรรค และขวากหนามไปพบกับท้องฟ้าที่สดใสสวยงามได้

ข้อมูลหนังสือ