ทุกคนที่ประสบความสำเร็จจะเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียด เพราะว่าพวกเขารู้ว่ามันไม่ใช่แค่การใส่ใจในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่มันคือการลงมือทำด้วยหัวใจ ด้วยทัศนคติ ด้วยจิตวิญญาณ แต่มีไม่กี่คนหรอกที่จะรับรู้ได้ พวกเราใส่ใจกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ แต่ก็ไม่เคยลงมือทำหรือปฏิบัติกับมันอย่างตั้งใจ

สิ่งเหล่านั้นที่เราละเลยเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ ดังนั้นเราจึงควรที่จะใส่ใจในรายละเอียดจากสิ่งเล็กๆ เมื่อเราพยายามทำอย่างตั้งใจ มันจะทำให้เราพัฒนาและเข้าใกล้ความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น

ข้อมูลหนังสือ