"เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ถ้าไม่มีเงินก็ต้องลำบาก" คำกล่าวนี้พูดถึงบทบาทของเงินที่มีต่อชีวิตคนเรา และในอีกแง่หนึ่งก็สะท้อนให้เห็นความปรารถนาอันแรงกล้าของคนเราที่อยากจะเป็นเศรษฐี สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะคนจนกับคนรวยมีแนวคิดในการใช้ชีวิตที่ต่างกัน ยกตัวอย่าง คนรวยไม่เชื่อชะตาฟ้าลิขิต แต่เชื่อว่าตัวเองกำหนดชีวิตได้ พวกเขามุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะร่ำรวยไม่ใช่แค่คิดอยากจะร่ำรวย

พวกเขาจะให้ความสำคัญกับโอกาสไม่ใช่ที่อุปสรรค พวกเขาชอบผูกมิตรกับคนที่ประสบความสำเร็จ ไม่คลุกคลีกับคนที่คิดลบ พวกเขาให้ความสำคัญกับคุณค่าของตัวเองไม่ใช่ค่าจ้างจากการทำงาน พวกเขาจะคำนึงถึงการได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งชนะกับฝ่ายหนึ่งแพ้ พวกเขาให้เงินทำงานไม่ใช่ทำงานเพื่อเงิน ซึ่งแนวคิดเหล่านี้แบ่งแยกคนจนกับคนรวยออกจากกัน และยังเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมคนจนยิ่งจน และคนรวยก็ยิ่งรวย

ข้อมูลหนังสือ