หนังสือเรื่อง ผมปัญญาอ่อน เป็นหนังสือวรรณกรรมเด็กที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกเรียกว่า ปัญญาอ่อน ผู้เขียนได้บอกเล่าถึงสิ่งที่เด็กคนนี้ได้ประสบมาในสมัยเรียนมัธยมหนึ่งอย่างไร้เดียงสา เด็กชายคนนี้ที่ถูกคุณครูและเพื่อนๆ ร่วมชั้นเรียกว่า ปัญญาอ่อน นั้น เขาได้เรียนจบจากชั้นเรียนพิเศษของโรงเรียนประถม ผลการวัดเชาว์ปัญญาเขาได้ 70 คะแนน เขาสามารถสื่อสารกับผู้คนได้ จึงอยู่ในขอบข่ายของ การบกพร่องทางปัญญาชนิดที่พออบรมสั่งสอนได้ การอ่อนด้อยทางพัฒนาการทางปัญญาก็ย่อมที่จะทำให้เขาต้องประสบกับการดูถูกและเหยียดหยาม ตลอดจนถูกกลั่นแกล้งต่างๆ มีเพียงความรักจึงจะสามารถยอมรับทุกสิ่งได้ และก็มีแต่ความรักจึงจะสามารถรักษาบาดแผลทั้งหมดของมนุษย์บนโลกใบนี้ได้ เมื่อได้อ่านหนังสือ ผมปัญญาอ่อน เล่มนี้จบลง สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดก็คือ ความรักอันกล้าหาญ 

ข้อมูลหนังสือ