เรื่องราวชีวิตของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกเรียกว่า "ปัญญาอ่อน" ผู้เขียนได้บอกเล่าถึงสิ่งที่เด็กคนนี้ได้ประสบมาในสมัยเรียนมัธยมหนึ่งอย่างไร้เดียงสา เด็กชายคนนี้ที่ถูกคุณครูและเพื่อนๆ ร่วมชั้นเรียกว่า "ปัญญาอ่อน" นั้น เขาได้เรียนจบจากชั้นเรียนพิเศษของโรงเรียนประถม ผลการวัดเชาว์ปัญญาเขาได้ 70 คะแนน เขาสามารถสื่อสารกับผู้คนได้ จึงอยู่ในขอบข่ายของ "การบกพร่องทางปัญญาชนิดที่พออบรมสั่งสอนได้"

การอ่อนด้อยทางพัฒนาการทางปัญญาก็ย่อมที่จะทำให้เขาต้องประสบกับการดูถูกและเหยียดหยาม ตลอดจนถูกกลั่นแกล้งต่างๆ มีเพียงความรักจึงจะสามารถยอมรับทุกสิ่งได้ และก็มีแต่ความรักจึงจะสามารถรักษาบาดแผลทั้งหมดของมนุษย์บนโลกใบนี้ได้ เมื่อได้อ่านหนังสือ "ผมปัญญาอ่อน" เล่มนี้จบลง สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดก็คือ "ความรักอันกล้าหาญ"

ข้อมูลหนังสือ