การที่จะทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดียิ่งกว่า คือ เราจะต้องมีวิธีสอนเขาโดยที่ไม่ทำให้เขารู้สึกว่าเขากำลังถูกสอนอยู่ พ่อแม่ทุกคนก็อยากให้ลูกของตัวเองเป็นเด็กฉลาด พึ่งพาตัวเองได้ มีความมั่นใจและรู้จักขอบคุณ เมื่อได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่น

พ่อแม่ทุกคนต่างก็อยากที่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของลูก แต่หลายๆ ครั้งที่เราใช้วิธีผิดๆ ในการสอน ทำให้พวกลูกๆ ไม่ยอมรับถึงแม้ว่าพวกเราพ่อแม่ทุกคนต่างก็อยากที่จะให้ลูกพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการบอกใบ้จะช่วยทำให้พวกลูกๆ สามารถเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นได้โดยไม่รู้สึกว่า พวกเขากำลังถูกคนสั่งสอนอยู่

ข้อมูลหนังสือ