ชาน ไห่ จิง หรือ คัมภรี์ขุนเขาและท้องทะเล เป็นหนังสือโบราณสมัยก่อนราชวงศ์ฉิน (ประมาณ 400 ปี ก่อนคริสตกาล)  เป็นหนังสือบันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวของ เทพนิยาย , ปีศาจ, สัตว์ประหลาด, นิทานปรัมปรา ตลอดจนด้านภูมืศาสตร์และด้านวัฒนธรรม ในยุคโบราณของจีน  หนังสือเล่มนี้ได้สูญหายไปและได้ถูกค้นพบและรวบรวมขึ้นอีกครั้งในสมัยราชวงศ์อั่น  ในยุคปัจจุบันเราอาจจะคุ้นเคยกับตัวละครในภาพยนต์จีนเช่นเรื่อง โปเยโปโลเย, ไซอิ๋ว ฯลฯ  ซึ่งตัวละครที่เป็นสัตว์ประหลาดและปีศาจต่าง ๆ นั้นล้วนมีที่มาจากตำรา ชาน ไห่ จิง ทั้งสิ้น

ข้อมูลหนังสือ