ข้อมูลหนังสือ

  • การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
  • ผู้เขียน: ธัชชัย ธัญญาวัลย
  • สำนักพิมพ์: ArtyHOUSE
  • จำนวนหน้า: 194 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — เมษายน 2562
  • ISBN: 9786168132098