มนุษย์ในยุคสมัยใหม่ มักมีความปรารถนาตาย (Death Wish) อยู่กับใจอย่าง มากมายจนไม่น่าเชื่อ บ้างก็ด้วยเหตุผลอันสืบเนื่องมาจากอุบัติการของชีวิต บ้างก็สืบเนื่องมาจากเหตุผลอันไม่เป็นเหตุผลเนื่องมาแต่อารมณ์อันแปรปรวน (Mood Disorder) จะอะไรก็แล้วแต่ดูเหมือนว่ายิ่งนับวันมนุษย์ก็มีส่วนกำหนดพื้นฐานและข้อสรุปแห่งความตายของตัวเองเพิ่มมากยิ่งขึ้น

“จริง ๆ แล้วเรามีสิทธิ์ที่จะจบชีวิตของตนเองลงได้หรือไม่” นั่นเป็นคำถามที่หนังรางวัลกินรีทองคำจากเทศกาลหนังนานาชาติกรุงเทพฯ ถือเป็นประเด็นแห่งการนำเสนอ เหมือน ๆประเด็นแห่งจิตใจเช่นเดียวกันนี้ ในหนัง “Leaving Las Vegas” “Birdy” หรือ “The Deer Hunter” ตัวละครแต่ละตัวล้วนมีลีลาบทบาทในการปรารถนาตายด้วยเงื่อนไขที่ผู้สร้างและผู้กำกับหนังแต่ละคนเป็นผู้กำหนดไว้ เริ่มต้นจากแนวทางอันเป็นภูมิหลังของตัวละครแต่ละตัวซึ่งถือเป็นจุดระเบิดอันสำคัญของการนำไปสู่ความซับซ้อนแห่งการดำเนินเรื่องราวและบทสรุปอันน่าใคร่ครวญและชวนวิพากษ์วิจารณ์กันต่อไป

จาก “The Sea Inside” ยถากรรมแห่งปรารถนาด้านในของชีวิต

ข้อมูลหนังสือ

  • โรงมหรสพแห่งความสงบงาม
  • ผู้เขียน: สกุล บุณยทัต
  • สำนักพิมพ์: ArtyHOUSE
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2560
  • ISBN: 9786168132050