แม้ชื่อว่า “นิทานจัญไร” แต่เรื่องราวมิใช่จัญไรเหมือนชื่อ ทุกถ้อยความในหนังสือเล่มนี้ล้วนจะพาให้ผู้อ่านตะลึงพรึงเพริดไปกับความคิดของตัวท่านเอง
ซึ่งยืนยันได้อย่างคนรักกันว่า ไม่เกี่ยวข้องกับผู้เขียนเลย...แม้แต่น้อย (ฮา)

สิบเจ็ดเรื่องสั้นกับทัศนะ และมุมมองอันหลากหลาย ตั้งแต่ระดับปัจเจก ถึงระดับสังคมโลก ขื่นขำ ชวนขบคิด และท้าทายการตีความ

ข้อมูลหนังสือ

  • นิทานจัญไร (พิมพ์ครั้งที่ 4)
  • ผู้เขียน: ธัชชัย ธัญญาวัลย
  • สำนักพิมพ์: ArtyHOUSE
  • จำนวนหน้า: 120 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 4 — สิงหาคม 2560
  • ISBN: 9786168132043