ชิมามันดา อึนโกซี อะดิชี นักเขียนร่วมสมัยเชื้อสายไนจีเรียเริ่มปลูกดอกไม้ในวงการวรรณกรรมเมื่อปี ค.ศ. 2003 และส่งเสียงอันทรงพลังสู่สังคมนักอ่านนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ผ่านนวนิยายเนื้อหาเข้มข้นที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศไนจีเรียและทวีปแอฟริกาอย่างตรงไปตรงมาและแตกต่างไปจากงานของนักเขียนร่วมชาติคนอื่นๆ  ด้วยการเล่าด้วยมุมมองแสนคมคาย ซับซ้อนลึกซึ้ง วิธีการใช้ภาษาที่ผ่านการขบคิดอย่างใคร่ครวญ ทำให้นวนิยายทุกเรื่องของอะดิชี รวมทั้งงานเขียนประเภทอื่นๆ ของเธอได้รับการยอบรับในระดับสากล 

ชบาม่วง ผลงานเล่มแรกของอะดิชี กล่าวถึงคัมบิลีและจาจา สองพี่น้องที่ดำเนินชีวิตวัยรุ่นอยู่ภายใต้แรงกดดันของอำนาจรัฐและความเข้มงวดของบิดาเคร่งศาสนาผู้ปรารถนาความสมบูรณ์แบบ แม้นครอบครัวจะมีภาพลักษณ์ที่ดี มีอิทธิพลทางความคิดและต่อความเป็นอยู่ของชุมชน แม้นครอบครัวจะไม่เดือดร้อนขาดแคลนเช่นญาติพี่น้อง แต่ความผุพังแหลกสลายกลับกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในบ้านหลังใหญ่ของทั้งสองชบาม่วงที่เด็กหนุ่มอย่างจาจาเอามาปลูกไว้ หลังจากไปพักอาศัยที่บ้านญาติ จึงเป็นสัญลักษณ์ที่อะดิชีอยากให้ทุกคนลองค้นหาความหมาย ค้นหาความนัยของดอกไม้สีสวยแปลกตาเช่นนี้ 

 

 

ข้อมูลหนังสือ