นวนิยายแห่งคำสารภาพและคำสารภาพในรูปแบบนวนิยาย

เรื่องราวกล่าวขานถึงชีวิตวกวนผกผันของไอริสกับลอรา พี่น้องสองสาวแห่งตระกูลผู้ดีเก่าเจ้าของโรงงานผลิตกระดุม  งานเขียนทรงพลังที่เปรียบดังเครื่องมือถอดรื้อประกอบสร้างตัวตนของผู้หญิง เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่ได้จดจารความรู้สึกนึกคิด เรื่องลับซ่อนเร้น และการช่วงชิงอำนาจบทบาท ไว้ด้วยชั้นเชิงแบบเรื่องเล่าซ้อนเรื่องเล่า 

ข้อมูลหนังสือ

  • มือสังหารบอด (ปกใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 2)
  • แปลจากหนังสือ: The Blind Assassin
  • ผู้เขียน: Margaret Atwood
  • ผู้แปล: นันทพร ปีเลย์ โพธารามิก
  • สำนักพิมพ์: Library House
  • จำนวนหน้า: 882 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — กรกฎาคม 2565
  • ISBN: 9786168123799