นวนิยายแห่งคำสารภาพและคำสารภาพในรูปแบบนวนิยาย

เรื่องราวกล่าวขานถึงชีวิตวกวนผกผันของไอริสกับลอรา พี่น้องสองสาวแห่งตระกูลผู้ดีเก่าเจ้าของโรงงานผลิตกระดุม  งานเขียนทรงพลังที่เปรียบดังเครื่องมือถอดรื้อประกอบสร้างตัวตนของผู้หญิง เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่ได้จดจารความรู้สึกนึกคิด เรื่องลับซ่อนเร้น และการช่วงชิงอำนาจบทบาท ไว้ด้วยชั้นเชิงแบบเรื่องเล่าซ้อนเรื่องเล่า 

ข้อมูลหนังสือ