ฌูเซ่ ซารามากู นักเขียนชาวโปรตุเกส เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ปี 1998 ท้าทายผู้อ่านถึงการนิยามความหมายของความจริงใน ประวัติศาสตร์ล้อมเมืองกรุงลิสบอน (1989) และเปิดที่ทางให้เราได้ใคร่ครวญถึงระบบวิธีการใช้เหตุผล อิทธิพลของภาษา และอำนาจที่มากับบทบาทหน้าที่ผู้จดจารหนังสือ 

ตราบใดที่เจ้ายังไม่บรรลุซึ่งความจริง

เจ้าจักแก้ไขมันมิได้

แต่ถ้าหากว่าเจ้าไม่แก้ไจมัน เจ้าก็จักบรรลุมิได้อยู่ดี

จักอย่างไรเสีย จงอย่าได้ถอดใจ

จาก ตำรารวมโอวาท

ข้อมูลหนังสือ

  • ประวัติศาสตร์ล้อมเมืองกรุงลิสบอน (ปกอ่อน)
  • แปลจากหนังสือ: História do Cerco de Lisboa
  • ผู้เขียน: José Saramago
  • ผู้แปล: กอบชลี
  • สำนักพิมพ์: Library House
  • จำนวนหน้า: 378 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2564
  • ISBN: 9786168123577