Reflections in a Golden Eye คือจังหวะชีวิตของผู้คนหลากหลายในค่ายทหารที่ไม่เพียงเกี่ยวข้องต้องกันด้วยภาระหน้าที่ แต่ต่างเป็นทั้งนักล่าและเหยื่ออารมณ์ผู้มีไฟปรารถนาลุกโชนผิดวิถีธรรมดา ลึกซึ้ง เร้นลับ ยากหยั่งจะเข้าใจ ผลงานของคาร์สัน แม็คคัลเลอร์ส นักเขียนหญิงชาวอเมริกันผู้ถักทอร้อยเรียงนิยายขนาดสั้นให้เป็นกระจกสะท้อนความรู้สึกชวนไหวสั่นได้อย่างมหัศจรรย์คมคาย

ข้อมูลหนังสือ

  • ภาพฉายนัยน์พรายแสง
  • แปลจากหนังสือ: Reflections in a Golden Eye
  • ผู้เขียน: Carson McCullers
  • ผู้แปล: จุฑามาศ แอนเนียน
  • สำนักพิมพ์: Library House
  • จำนวนหน้า: 130 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2563
  • ISBN: 9786168123454