THE BLUEST EYE นวนิยายเรื่องแรกของนักเขียนหญิงแอฟริกันอเมริกัน โทนี มอร์ริสัน ตั้งคำถามสำคัญถึงความหมายของความงามที่ไม่อาจมีใครสรุปความด้วยมุมมองเพียงด้านเดียวได้ เด็กหญิงผิวดำ ตาดำ ผมดำ นามพีโคลา ปรารถนาดวงตาสีฟ้าด้วยคิดว่านั่นคือคุณลักษณะแห่งความสวยที่ทุกคนยอมรับและฝันใฝ่ 

THE BLUEST EYE สะท้อนสภาวะการปฏิเสธอัตลักษณ์แห่งเผ่าพันธุ์ ความชิงชังตนเอง และการพยายามหลอมรวมเลือดเนื้อของตนให้เป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานอื่น ท่ามกลางม่านหมอกแห่งการหมิ่นหยาม การล่วงละเมิด ความอัตคัด ความหวัง และความสิ้นหวัง จนกลายเป็นนวนิยายทรงพลังของวงการวรรณกรรมโลก 

โทนี มอร์ริสัน จบการศึกษาด้านวรรณคดีระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดและระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยคอร์แนล เคยเป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์แรนดอม เฮ้าส์ ได้รับเกียรติยศสูงสุดคือรางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม เมื่อปี ค.ศ. 1993

ข้อมูลหนังสือ

  • ดวงตาสีฟ้าสุดฟ้า (ปกอ่อน)
  • แปลจากหนังสือ: The Bluest Eye
  • ผู้เขียน: Toni Morrison
  • ผู้แปล: จุฑามาศ แอนเนียน
  • สำนักพิมพ์: Library House
  • จำนวนหน้า: 262 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2563
  • ISBN: 9786168123393