Mathilda เขียนขึ้นระหว่างปี 1819 – 1820 ตีพิมพ์ครั้งแรกโดยไม่ปรากฏนามผู้แต่งในปี 1959 สะท้อนชีวิตจริงของแมรี แชลลีย์ ผู้เขียน แม้ได้รับคำวิจารณ์ว่าเป็นงานประพันธ์ที่น่าเดียดฉันท์ในยุคนั้น แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป ก็สามารถเอาชนะใจนักอ่านจำนวนมากไม่แพ้ Frankenstein (1818) นวนิยายเล่มดัง

ข้อมูลหนังสือ

  • มาธิลดา
  • แปลจากหนังสือ: Mathilda
  • ผู้เขียน: Mary Shelley
  • ผู้แปล: ไอริสา ชั้นศิริ
  • สำนักพิมพ์: Library House
  • จำนวนหน้า: 166 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2562
  • ISBN: 9786168123256