A Lovely History of Shakespeare and Company คือหนังสือที่จะบอกเล่าความเป็นมา เส้นทางความฝันสู่ความจริงของการทำร้าน Shakespeare and Company (เช็กสเปียร์แอนด์คัมพานี) แห่งเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ร้านหนังสือที่เป็น ผลลัพธ์ของความรัก ความมุ่งมั่นและความอุตสาหะของเจ้าของร้านผู้ปรารถนาขับเคลื่อนเสรีภาพแห่งปัญญาและทำให้โลกนี้ ได้รู้จักงานวรรณกรรมล้ำค่าซึ่งกลายเป็นตำนานสำหรับนักอ่านและเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ยังคงอยู่และ งอกงามยาวนานถึงร้อยปี

เรื่องราวแสนวิเศษของร้านหนังสือเช็กสเปียร์แอนด์คัมพานีเล่มนี้ได้รับการถ่ายทอดโดยรังสิมา ตันสกุล บรรณาธิการบริหาร แห่งสำนักพิมพ์วรรณกรรมแปล Library House และสำนักพิมพ์ที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมหนังสือ Bookmoby Press อดีตผู้บริหารร้านหนังสืออิสระ Bookmoby Readers’ Café โดยมีภาพวาดลายเส้นสุดน่ารักซื่อตรงและอบอุ่นหัวใจประกอบ เรื่องซึ่งจะทำให้คนอ่านตกหลุมรักและอยากไปเยือนร้านหนังสือที่กลายเป็นตำนานระดับโลกแห่งนี้มากขึ้นไปอีก

ขนาดหนังสือ 15 x 19 cm. จํานวน 48 หน้า พิมพ์สี่สี

ข้อมูลหนังสือ

  • A Lovely History of Shakespeare and Company
  • ผู้เขียน: รังสิมา ตันสกุล
  • ออกแบบปก: Heaven Kim
  • สำนักพิมพ์: Bookmoby Press
  • จำนวนหน้า: 48 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2561
  • ISBN: 9786168123140