ชีวิตแลกด้วยชีวิต!

หัวใจของสองสามีภรรยาแตกสลาย เมื่อโจรร้ายพรากชีวิตลูกสาวไปจากครอบครัว วายร้ายควรจะชดใช้ด้วยชีวิตเช่นกัน ทว่าบทลงท้ายที่ได้ความตายคืนสนองการกระทำอันเลวร้ายนั้น มันทำให้ครอบครัวกลับมาเป็นครอบครัวได้หรือไม่ 

อดีตที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรง ... ควรจะเป็นความลับตลอดไป หรือควรจะกลายเป็นเครื่องประหารดุจไม้กางเขน เมื่อชีวิตหนึ่งสูญไป ... ความตายของอีกชีวิตหนึ่งคือทางออกจริงหรือ

ข้อมูลหนังสือ

  • ไม้กางเขนบนเส้นทางบาป
  • แปลจากหนังสือ: 虚ろな十字架
  • ผู้เขียน: Higashino Keigo
  • ผู้แปล: เจ้าของผ้าพันคอลายแมว
  • สำนักพิมพ์: JClass
  • จำนวนหน้า: 316 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2563
  • ISBN: 9786168110195