บางสิ่งอันน่าพิศวงอุบัติขึ้นในตัวเขา ใช่ตัวเขาจริงๆ หรือเป็นใครอื่นในร่างนั้น? สิ่งลี้ลับในตัวเขากำลังค้นหา 'บางสิ่ง' เพื่อทำลายมัน! แต่สิ่งที่พบมากกว่านั้นคือ ความเป็นมนุษย์ จากคนรอบข้าง จากครอบครัว หรือจากฆาตรกรรม? ความเป็นมนุษย์ที่ล้าหลังทางวิทยาการ มีสิ่งใดมาชดเชยได้บ้างเล่า...คำตอบอยู่ที่ใจ จงเลือก! ว่าจะอยู่หรือจะไป ใช้ใจนั่นแหละเลือก

ข้อมูลหนังสือ