ในความเงียบนั้นไม่มีผู้ดู ไม่มีตัวตนที่บอกว่า "ฉันเงียบ" มีอยู่เพียงความเงียบเท่านั้น ซึ่งเป็นที่ว่างอันมหาศาลและภายในนั้นว่างเปล่าจิตไม่มีศักยภาพที่จะมองเห็นอะไรใหม่นอกจากเมื่อจิตว่าง เมื่อจิตนั้นว่าง ไม่ใช่ความว่างที่ทำให้เกิดขึ้น แต่เป็นความว่างที่สมบูรณ์ เปี่ยมด้วยชีวิตชีวา ทรงพลังสั่นสะเทือน เข้มแข็ง แกร่งกล้า ไม่อนอนเนื่องหลับใหลและไม่ใช่ว่างที่เกิดจากการกดข่มความคิด จากนั้นคุณจะเห็นว่ามีกระแสแห่งพลังงานสร้างสรรค์ที่แตกต่างออกไป

ข้อมูลหนังสือ