เรามีแนวคิด มีสัญลักษณ์มีมโนภาพเกี่ยวกับตนเองที่เราเป็นอยู่หรือที่เราไม่ควรจะเป็นเหตุใดเราจึงสร้างมโนภาพเกี่ยวกับตัวเราเอง เพราะว่าเราไม่เคยศึกษาตนเองอย่างที่เป็นอยู่จริงๆ เราคิดไปว่าเราควรเป็นเช่นนั้นเช่นนี้จะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นวีรบุรุษ เป็นบุคคลในอุดมคติ เมื่ออุดมคติหรือแนวคิดที่เรามีเกี่ยวกับตัวเราเองถูกโจมตีความโกรธจะถูกปลุกขึ้นมาแนวคิดเกี่ยวกับตัวเราคือการหลบหนีไปจากความเป็นจริงที่เราเป็นแต่เมื่อคุณสังเกตความเป็นจริงตามที่คุณเป็นอยู่จริงๆ จะไม่มีใครทำให้คุณเจ็บปวดได้

ข้อมูลหนังสือ