กลั่นข้อมูลดิจิทัลของคุณเพื่อสร้างความรู้และผลกำไรเต็มร้อยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมข้อมูลที่มีถึงไม่ช่วยให้คุณเป็นผู้นำในตลาด เพราะคุณยังไม่ได้แม้แต่จะเริ่มใช้มันอย่างไรละ! ข่าวดีคือ คู่แข่งของคุณก็ยังไม่ได้เริ่มใช้มันเช่นกันมันอาจจะดูยากแต่การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดดิจิทัลเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้ ชัค เฮ็มแมน (ผอ.ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลที่ WCG) และ เคน เบอร์บารี่ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิทัล บริษัท Interpublic’s Campbell Ewald) จะช่วยแตกประเด็นปัญหาต่างๆ และแก้ปัญหาทุกชิ้นทุกส่วน พร้อมทั้ง นำไปใช้งานโดยไม่ติดขัดจากข้อมูลสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง และจากการ ลงมือปฏิบัติจนสู่ผลลัพธ์ กลั่นข้อมูลดิจิทัลที่มีเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายวิจัยและพัฒนาลูกค้าค้าสัมพันธ์และการตลาดผ่านสื่อสังคม

ข้อมูลหนังสือ

  • วิเคราะห์ตลาด บนโลกดิจิทัล:การทำความเข้าใจกับข้อมูลลูกค้าในโลกดิจิทัล
  • แปลจากหนังสือ: Digital Marketing Analytics
  • ผู้เขียน: Chuck Hemann , Ken Burbary
  • ผู้แปล: วิชิตา สุนทรพิพิธ
  • สำนักพิมพ์: Damrong Pinkoon
  • จำนวนหน้า: 429 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — กุมภาพันธ์ 2561
  • ISBN: 9786168102176