ตอบคําถามที่หลายคนอาจสงสัยมาแสนนานเกี่ยว กับ BRAND BRAND คืออะไร มันสร้างคุณค่า และการรับรู้ ได้มากขนาดไหนและทําให้เกิดการ ตัดสินใจซื้อได้อย่างไร ทําให้ลูกค้ารู้สึกกับ BRAND แบบไหน และเราต้องบริหารมันด้วยวิธีไหน ถึงจะ เป็น BRAND ที่ตราตรึงฝังอยู่ในใจของลูกค้า และ เป็นตัวเลือกแรกในความคิด BRAND GAP จะ อธิบายความเป็น BRAND อย่างถ่องแท้ตั้งแต่จุด กําเนิด การเติบโต อิทธิพล การควบคุม มูลค่าการ วิวัฒนาการ รวมถึงปัจจัยทุกอย่างรอบ BRAND ผู้อ่านจะรู้แจ้งโดยแท้จริงว่า BRAND คืออะไรกันแน่

ข้อมูลหนังสือ

  • แบรนด์แก๊ป
  • แปลจากหนังสือ: The Brand Gap
  • ผู้เขียน: Marty Neumeier
  • สำนักพิมพ์: Damrong Pinkoon
  • จำนวนหน้า: 158 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2558
  • ISBN: 9786168102114