รวมบทความว่าด้วย การเข้าถึงแง่มุมต่างๆ ของกระบวนการเรียนรู้อันเป็นพื้นฐานต่อการทำงานออกแบบ ผ่านข้อสังเกตต่อสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน สู่การตั้งคำถาม และพยายามหาคำตอบด้วยการคิดวิเคราะห์ อันเผยให้เห็นว่าแท้จริงแล้วการออกแบบเชื่อมโยงสัมพันธ์กับเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย โดย ชวณัฐ สุวรรณ นักออกแบบรุ่น ๒ ของ คัดสรร ดีมาก ที่ผ่านประสบการณ์เรียนรู้เชิงวิเคราะห์ข้อมูล จนมาถึงการเป็นผู้สังเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง

ข้อมูลหนังสือ

  • จึงเรียนมาเพื่อทราบ
  • ผู้เขียน: ชวณัฐ สุวรรณ
  • สำนักพิมพ์: คัดสรร ดีมาก
  • จำนวนหน้า: 110 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2559
  • ISBN: 9786168063002