เรื่องราวของตัวละครที่ออกเดินทางด้วยพาหนะสองล้อโดยมิได้ตั้งใจ และมีจุดหมายที่
ไม่ชัดเจนนัก ทว่าระหว่างทาง หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้คลี่คลายปมในใจหลายต่อ
หลายเรื่อง “ริมถนน คนอลเวง” มิได้กล่าวถึงการเดินทางทางกายภาพเท่านั้น ลึก ๆ แล้ว
ตัวละครยังใช้การเดินทางเข้าไปค้นจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์ที่ตนอาจหลงลืม
ไปนานแล้ว

ข้อมูลหนังสือ

  • ริมถนน คนอลเวง
  • ผู้เขียน: วิชญ์ คำทู
  • สำนักพิมพ์: วิช
  • พิมพ์เมื่อ: มิถุนายน 2565
  • ISBN: 9786168056868