เรามี ‘ความผิดพลาด’ มากมายในชีวิต บ้างก็เป็นความผิดพลาดที่เกิดโดยไม่ตั้งใจบ้างก็เป็นความผิดพลาดที่เราไม่อยากนึกถึงมันอีกในชั่วชีวิตของเรา ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็ซ้อนทับกันไปเรื่อยๆ จนเราลืมเลือนมันไปหรือจนทำให้คิดไปว่าความผิดพลาดนั้นไม่เคยเกิดขึ้นแต่แท้ที่จริงแล้ว ความผิดพลาดนั้นก็ยังคงอยู่ ฝังลึกอยู่ในเบื้องลึกและบางครั้งก็เป็นความผิดพลาดที่สร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยที่เราไม่คาดฝัน

ข้อมูลหนังสือ