“นักเขียนนวนิยายจะไถ่ถอนบาปให้สำเร็จได้อย่างไรกันเล่า ในเมื่ออำนาจเบ็ดเสร็จในการตัดสินผลลัพธ์ที่ออกมาทำให้เธอกลายเป็นพระเจ้าไปในคราวเดียวกัน ไม่มีบุคคลใด สิ่งใด หรือรูปลักษณ์อันสูงส่งกว่าใดๆ ให้เธออ้อนวอน รอมชอม หรือยกโทษให้แก่เธอ ไม่มีสิ่งอื่นใดเหนือขึ้นไปจากตัวเธอแล้ว ในจินตนาการของเธอนั้น เธอเป็นผู้กำหนดข้อจำกัดและเงื่อนไข จึงไม่อาจมีการไถ่ถอนบาปให้พระเจ้าหรือนักเขียน…”

ข้อมูลหนังสือ

  • ตราฝังตรึง
  • แปลจากหนังสือ: Atonement
  • ผู้เขียน: Ian McEwan
  • ผู้แปล: อรจิรา โกลาหุล
  • สำนักพิมพ์: Lighthouse Publishing
  • จำนวนหน้า: 383 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2565
  • ISBN: 9786168053126