แจ็ค เครูแอ็ก (1922 - 1969) คือนักเขียนหัวขบถที่สุดคนหนึ่งในจำนวนนักเขียนอเมริกันร่วมสมัยขณะที่สังคมอเมริกันกำลังฝันถึงภาพในอุดมคติด้วยการผลักดันประเทศไปสู่ความเป็นมหาอำนาจทั้งในทางการเมืองและเศรษฐกิจ

เขากลับสวนทางไปหาสิ่งที่คนรุ่นพ่อแม่มองว่าเป็นความเสื่อมถอย ความไร้สาระ ความยากจนและความสกปรก นำเสนอชีวิตที่ไร้จุดมุ่งหมายโดยมุ่งแสวงหาความสุขผ่านการเดินทางไปทั่วอเมริกาซึ่งเป็นวิถีที่จะนำไปสู่การเดินทางเข้าไปในตัวเอง จึงไม่น่าแปลกใจที่เขาได้กลายเป็นผู้นำทางให้กับคนหนุ่มสาวเสรีชนที่ต้องการแสวงหาตัวตน

นวนิยายเรื่อง สู่หนไหน คือหลักบอกเขตที่สำคัญ วรรณกรรมอเมริกันในคริสต์ศตวรรษที่ 20 เกิดขึ้นจากขบวนการเคลื่อนไหวทางวรรณกรรมของคนกลุ่มบีท (Beat Generation Literary Movement) ซึ่งทวนกระแสสังคมอเมริกันในขณะนั้นที่มุ่งเน้นแต่ค้านวัตถุจนละเลยมิติของจิตวิญญาณ ผ่านเรื่องเล่าการเดินทางร่อนเร่ การร่วมเพศ เพลงแจ๊ส และการเสพยา ตัวละครที่ล้วนต่างยึดถือหลักสุขนิยมอย่างสุดโต่ง ด้วยภาษาหยาบคาย เขียนผิดเขียนถูก แม้กระทั่งสร้างคำขึ้นมาใหม่เพื่อเสียดเย้ยสังคมอเมริกันที่เชิดชูความก้าวหน้าและเกียรติภูมิ แต่ซุกซ่อนปัญหาและความรุนแรงเอาไว้

นี่จึงเป็นวรรณกรรมที่ยืนยันถึงการขบถต่อมาตรฐานของสังคมอย่างถึงที่สุด

ข้อมูลหนังสือ