วิญญาณของสมิงสาว ซึ่งได้ถ่ายทอดผ่านบรรพบุรุษของ มาร์ฆีโอ ได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยผลพวงแห่งความขมขื่นและคับข้องจนนำไปสู่การฆาตกรรมสะเทือนขวัญ ไม่มีผู้ใดสามารถล่วงรู้เลยว่ามูลเหตุที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมนั้น แท้ที่จริงแล้วซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบายได้ด้วยคำพูด แต่สามารถอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้งด้วยภาษาวรรณกรรมอันงดงาม ในหนังสือเรื่องนี้ซึ่งแปลจากภาษาอินโดนีเซียโดยตรง

ข้อมูลหนังสือ