เหตุการณ์หนึ่งๆ ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเกิดไปแล้วหรือกำลังดำเนินอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่กำลังจะจบลงในไม่ช้า หรืออาจจะเชื่อมไปถึงวันหน้าในอนาคต เหตุการณ์เหล่านั้นมักมีบางสิ่งผูกโยงยึดเหนี่ยวกัน

สิ่งนั้น เราเรียกว่า ‘เวลา’ ซึ่งไม่มีคำว่าการเริ่มต้นและการสิ้นสุดอันจริงแท้ เวลาคือสายรัดร้อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเรียงกันจนกลายเป็นบันทึกแห่งความทรงจำ เป็นเรื่องเล่า เป็นประวัติศาสตร์

ณ ที่สิ้นสุดของบางสิ่ง กล่าวถึงเรื่องราวของกาลเวลาเหล่านี้ ผ่านกลุ่มตัวละครซึ่งเป็นเด็กหนุ่มสาวมหาวิทยาลัยในอังกฤษ ผู้เรียนรู้ชีวิตและความหมายของการดำรงอยู่จากการเกิดและการจากไป และผ่านสายตาของชายผู้ย้อนมองอดีตของตนเองด้วยความรู้สึกและโลกทัศน์ที่ต่างไปจากเดิม

ณ ที่สิ้นสุดของบางสิ่ง ได้รับรางวัล เดอะ แมน บุ๊กเกอร์ไพรซ์ ประจำปี 2011

ข้อมูลหนังสือ