ซีมัวร์ กลาส พี่คนโตจากลูกๆ ทั้งหมดเจ็ดคนของตระกูลกลาส ผู้เป็นที่รักยิ่งของพ่อแม่และน้องๆ ทั้งหกคน ซีมัวร์ผู้ที่เป็น ‘กวี’ ผู้ที่กลัวจะมีความสุขมากเกินไป ผู้ที่จบชีวิตของตนเองอย่างน่าตื่นตระหนก

หนังสือเรื่องนี้จะทำให้เรารู้จักเขามากขึ้นจากมุมมองของบัดดี้ - ลูกคนที่สองของตระกูลกลาส – ที่สนิมสนมกับซีมัวร์มากที่สุด

ข้อมูลหนังสือ