Autonomia: ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการปฏิวัติของส่วนรวม ของเก่งกิจ กิตติเรียงลาภเป็นผลงานในภาคภาษาไทยเล่มแรกที่นำพาเราไปรู้จักกับ Autonomia ขบวนการความคิดทฤษฎี ที่เปิดทางไปสู่การศึกษาระบบทุนนิยมในแง่มุมใหม่และการตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ของสังคมคอมมิวนิสต์อีกครั้ง

ข้อมูลหนังสือ

  • Autonomia : ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการเมืองของการปฏิวัติ
  • ผู้เขียน: เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
  • สำนักพิมพ์: Illuminations Edition
  • จำนวนหน้า: 302 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2560
  • ISBN: 9786168051047