“เราอาจต้องทำชีวิตสูญหายไปเพียงเพื่อจะค้นพบมัน”
—แอนน์ มอร์โรว์ ลินด์เบิร์ก

ข้อมูลหนังสือ

  • 100 Words of Lost & Found
  • สำนักพิมพ์: 1001 Nights Editions
  • จำนวนหน้า: 350 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2559
  • ISBN: 9786168051016