ในปี 1992 ที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้แบบฉบับย่อเพื่อตีพิมพ์เป็นครั้งแรกนั้นหนังสือการโค้ชแนวใหม่ยังหาอ่านกันแทบไม่ได้เลย จะมีก็แต่ในวงการกีฬาเท่านั้น ผมตั้งใจจะนิยายความหมายและวางหลักการพื้นฐานของการโค้ชซึ่งยังต้องพัฒนาอีกมาก ก่อนที่ใครต่อใครจะเฮโลกันมาทำงานโค้ชทั้งที่ยังไม่เข้าใจจิตวิทยาอันลุ่มลึกและศักยภาพอันกว้างไกลของการโค้ชได้ดีพบดี อีกทั้งยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันจะใช้ได้ดีกับบริบทางสังคมในแบบใด หลายๆ อย่างของการโค้ชไม่ว่าจะเป็นหลักการ วิธีการ วิธีใช้ จุดมุ่งหมาย และชื่อเสียงอันโด่งดังได้ถูดคนเหล่านี้บิดเบือนไปจากที่ควรจะเป็น เพราะยังไม่เช้าใจในเรื่องดังกล่าวพอนั้นเอง

หนังสือโค้ชชิ่ง : กลยุทะ์การโค้ชเืพื่อพิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ (Coaching for Performance) เล่มนี้ได้กลายมาเป็นหนังสือว่าด้วยระเบียบวิธีการโค้ชที่สมบูรณ์แบบที่สุด ไว้ใช่ในหน่วยงานทรัพยากรบุคคลและโรงเรียรสอยการโค้ชทั้งในและนอกประเทศอังกฤษ และแม้ปัจจุบันสาขาวิชานี้จะมีหนังสือการโค้ชชั้นดีอีกมากมายหลายเล่มก็ตาม แต่เราทุกคนก็ทักจะยึดมั่นในหลักการพื้นฐานร่วมกันอยู่ชุดหนึ่ง การโค้ชระดับอาชีพได้เติบใหฐ่และพัฒนาไปไกลว่าที่เคยคืดกันไว้ อีกทั้งยังพยายามตั่งต้นและจัดการกับแัญกาจุกจิดในช่วงแรกๆ ได้อย่างสงางามดดยแทบได้ต้องสูญเสียอะไรเลย บรรด่โค้ชต่างพยายามรวมตัวเป็นองค์กรวิชาชีพกันมากขึ้นเรื่อยๆ และน่ายินดีที่ส่วยใหญ่ก็ร่วมมือซึางกันและกันมากกว่าจะแข่งขัยกันโดยองค์กรใหญ่ที่สุดก็คือ The International Coach Federation (ICF) ซึ่งมีสมาชิกทั่วโลกอยู่เกือบ 20,000 คน หลายฝ่ายต่างกำลังพยายามกัน อย่างเต็มความสามารถเพื่อทำความตกลงร่วมกันและคอยตรวจติดตามในเรื่องต่างๆ อันได้แก่ การรับรองคุณภาพ คุณสมบัติ มาตรฐานและจริยธรรมงานโค้ชได้ขยับฐานะจาดธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กมาเป็นอาชีพซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตาในหม่ผู้คนทั่วไป โดยมรวารสารเฉพาะทางอยู่มากมายหลายฉบับด้วยกัน ปัจจุบันหนังสือเล่มนี้ได้ตีพิมพ์ออกมาแล้ว 22 ภาษา ไม่ว่าจะเป็น ญุ่ปุ่น จีน เกาหลี รัสเซีย รวมทั้งภาษาของประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปและจำหน่ายไปมากกว่าครั่งล้านในหลายๆ ประเทศทั่วโลก

ข้อมูลหนังสือ